MENU

Сайт, посветен на българските манастири

BGmanastiri е сайт, представящ полезна информация за манастирите в страната. Статиите са категоризирани по епархии и освен интересни факти предоставят на потребителите богат снимков материал. Освен историята на конкретен манастир, читателите могат да научат повече за възможностите за настаняване и опциите за други видове туризъм в региона.

BulgarianMonastery е английската версия на сайта и е насочен към чуждестранна публика от целия свят.