MENU

Съдържание за официалния туристически портал на България

Изготвяне на електронно съдържание за избрани обекти и маршрути, включващо над 5600 снимки, 52 видеоклипа, 50 мултимедийни брошури, около 112 аудиофайла, текстово съдържание за над 450 обекта, 22 тематични маршрута, 92 културни събития за официалния туристически портал на България - www.bulgariatravel.org.

Допълнителна информация