MENU

Сертификати за участниците в проекта "Круизният туризъм в българския участък на река Дунав"

Дизайн и предпечат на сертификати за признателност към изследователите, участвали в проекта "Круизният туризъм в българския участък на река Дунав". На екипа на Бук Бутик е поверено изготвянето на дизайна и предпечатната подготовка на двуезичното издание "Круизният туризъм в българския участък на река Дунав", съставено от катедра „География на туризма“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по поръчка на Контактен център „Дестинация Дунав“ (FPDD).

Допълнителна информация