MENU

Рекламно видео на луксозен катамаран

Рекламно видео, представящо луксозен катамаран за отдаване по наем. Видеото съчетава наземни, въздушни и подводни кадри. Снимките са правени в близост до островите Порос и  Мони Егинас в Егейско море.

Допълнителна информация