MENU

Рекламни материали за Focal Point Destination Danube

Изработка на рекламна брошура, подложка и карти, предназначени за играта, организирана в рамките на Ваканция и СПА Експо 2015. Наградата за събралите трите карти от съответните градове е оригинален сувенир магнит на България, отново дело на нашия екип.

Допълнителна информация