MENU

Рекламен клип за туристическа дестинация Враца-Мездра-Роман

Изработване на концепция за сценарий, заснемане и постпродукция на 30-секунден рекламен клип.

Допълнителна информация