MENU

Рекламна агенция, Специалисти по Туристически маркетинг, Издателство, Уеб медия или...всичко в едно?

  Модерна компания, прилагаща най-съвременни методи в дизайна и производството на печатни материали и сувенири.

  Богатият ни опит в книгоиздаването и изработката и поддръжката на уеб платформи ни дават предимство в новите технологични реалности.

  Ние сме единственото българско издателство, чиято литература е достъпна до потребителите на най-големите електронни книжарници в световен мащаб – Amazon, Barnes&Noble, Lulu.

  Изпълнили сме десетки договори за туристически маркетинг, информация, публичност и реклама по обществени поръчки.

  Имаме зад гърба си десетки успешно реализирани проекти в областта на рекламното обслужване за корпоративни клиенти.

  Предлагаме на своите клиенти специално отношение и търсим за тях оптималните решения на различни казуси.

Какво можем да направим за вас?

Прилагаме индивидуален подход към всеки клиент и проект в съчетание с висок професионализъм в следните направления:

Рекламно обслужване

Нашата цел е да предложим на своите клиенти един иновативен подход към техните нужди и да изпълним в пълна степен нашите обещания. И мислим, че се справяме отлично! Нашата сила са гъвкавостта и индивидуалният подход, както и широката гама от възможности за производство и дизайн.

Туристически маркетинг

Благодарение на богатия си опит и разнообразните проекти, в които сме го придобили, ние имаме капацитета да оценим потенциала, да изградим стратегия, да оформим и развием един качествен и конкурентен туристически продукт.

История

2015
 • Производоство на уникални за българия рекламни сувенири - алуминиеви картички

  Тази есен Бук Бутик представи новия си продукт без аналог в страната - алуминиеви картички с 9 различни дизайна.

  Nov
 • Дизайн и изработка на рекламни материали на туристическа дестинация Непознатата България - откритието - Западните покрайнини

  За клиент община Трън изработихме нов дизайн и снимково съдържание на поредица от брошури, туристически пътеводител и карта.

  Aug
 • Обследване, заснемане, дизайн и изработка на рекламно-информационни материали за Българския Дунав

  През 2015 г. Бук Бутик ООД по поръчка на Focal Point Destination Danube с финансиране на GIZ изработи 6 вида брошури и пътеводител, включително текстовото съдържание и снимковия материал, след което материалите бяха и дигитализирани.

  Jun
 • Изработка на рекламни материали и сувенири за община Долна Митрополия

  Изработихме пътеводител на 2 езика, туристическа карта, рекламни магнити и метални картички, с които община Долна Митрополия започна изграждането на облика си на туристическа дестинация.

  Apr
 • Дизайн и производство на изследване за круизния туризъм

  Дизайн, предпечат и производство на изследване "Круизният туризъм в българския участък на река Дунав" за клиент Focal Point Destination Danube, финансирано от GIZ, Германия. По покана на Дунавски компетентен център, Белград и GIZ, Германия, екип на Бук бутик презентира изданието по време на форум, организиран в рамките на най-голямото туристическо изложение в света ITB Berlin.

  Feb
Към 2014

Кои са клиентите ни?

Какво говорят за нас?

В лицето на Бук Бутик, Публисис АД откри отличен партньор. Като подизпълнител, екипът на Бук Бутик показа висок професионализъм, гъвкавост, творчески подход за постигането на специфични комуникационни цели.

- Ралица Жикова, Зам. Изпълнителен директор, Публисис АД

МИЕТ препоръчва фирма Бук Бутик ООД като сериозен и надежден партньор, с добре подготвен екип от професионалисти в сферата на туризма в България.

- Иво Маринов, Заместник-министър, МИЕ

Съгласно договор за “Доразвиване на официалния туристически сайт на България www.bulgariatravel.org и създаване на мултимедиен каталог на туристическите обекти, атракции и маршрути” Бук Бутик ООД създаде електронно съдържание за избрани обекти и маршрути, включващо над 5600 снимки, 52 видеоклипа, 50 мултимедийни брошури, около 112 аудиофайла, текстово съдържание за на 450 обекта, 22 тематични маршрута, 92 културни събития. Ефективната ни съвместна работа ни дава основание да препоръчаме Бук Бутик за работа по проекти, изискващи прецизност, коректност и професионално управление.

- Йордан Йорданов, Управител, Консорциум “България травъл 2010“

При изпълнение на ангажиментите си екипът на Бук Бутик ООД показа компетентност, гъвкавост, комбинативност и умения за спазване на срокове. Екипът на фирма Бук Бутик се стремеше да отговори на всички поставени от страна на Медиа Планинг Груп ООД и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изисквания. Като резултат ние отчитаме изключително успешното провеждане на туровете и уъркшопите и последвалите ласкави публикации за България от страна на британските журналисти, участвали в мероприятията.

- Диана Йорданова, Управляващ партньор, Медиа Планинг Груп ООД

Оценяваме високо съвместната ни работа с Бук Бутик ООД, както и професионализма на компанията в областта на туристическия маркетинг, генерирането, редактирането и адаптирането на текстове за презентация на различни туристически обекти и дестинации, създаването на професионални кадри на туристически обекти и дестинации. При изпълнението на своите задължения, екипът на Бук Бутик ООД прояви професионализъм, гъвкавост и акуратност, спази всички срокове и изисквания за стил, съдържание и качество на текстовете и снимките.

- Константин Манолов, Управител, Маг Адвъртайзинг ООД

Фирма Бук Бутик ООД бе ангажирана от Фло Графикс ЕООД като подизпълнител по договор за рекламни материали с SKF. Екипът на Бук Бутик показа висок професионализъм, гъвкавост и творчески подход. Фло Графикс ЕООД препоръчва Бук Бутик ООД като сериозен и надежден партньор с добре подготвен екип от специалисти за работа по проекти, изискващи прецизност, бърза реакция и професионализъм.

- Нели Лозанова, Управител, Фло Графикс ЕООД

Възложената задача бе реализирана в договорените срокове, качествено и професионално. Всички наши изисквания, възникнали по време на реализцията на проекта бяха удовлетворени в следствие на бързата обратна връзка, която поддържахме с екипа на Бук Бутик ООД.

- Йордан Лечков, Кмет, Община Сливен

Продуктите, които ни предостави Бук Бутик ООД бяха изключително професионално изработени и отговаряха на всичките ни изисквания като клиент. Препоръчваме Бук Бутик ООД като компания, предлагаща професионален дизайн, предпечат, фотографско заснемане, редактиране и създаване на разнообразни текстове от различни области и пр., чийто екип работи качествено дори и в кратки срокове.

- Емил Енчев, Управител, Бул Ком Тех ООД

Препоръчваме фирма Бук Бутик ООД като надежден партньор в организирането на мероприятия и производството на рекламни и информационни материали за изключително кратки срокове.

- Димитринка Гетова, Председател, НЧ “Зора - 1990”