MENU

Заснемане на мейкинг на реклама на Бони Холдинг

Заснемане на мейкинг на реклама на Бони Холдинг - комбинация от наземно заснемане и тайм-лапс заснемане.

Допълнителна информация